Wednesday, December 12, 2012

IEEB5 - Pavilioane


Asociatia Experimental Project in parteneriat cu Centrul Cultural “Palatele Brancovenesti” Mogosoaia prezinta cea de-a 5-a editie a Bienalei Internationale de Gravura Experimentala (IEEB).

Evenimentele din cadrul IEEB5 vor fi prezentate la Palatul Mogosoaia, la Victoria Art Center si Atelier 030202 din Bucuresti in perioada 8 decembrie 2012 – 28 februarie 2013.

-----------------------------------------------

Pavilioane
Vernisaj:
Miercuri,12.12.2012, ora 18.00
Victoria Art Center (Calea Victoriei 12C, Bucureşti)

Curatoare: Olivia Niţiş [ROM]

Artişti: Sigrid Langrehr [AUT] / Eva Möseneder [AUT] / Maruša Sagadin [AUT] / Janine Pölzl [AUT] / Ilse Haider [AUT] / Izabela Gustowska [POL] / Jarema Drogowski [POL] / Bianka Dobó [HUN] / Pál Csaba [HUN]


Această ediţie a IEEB, se va concentra asupra aspectelor socio-politice ale Europei Centrale şi de Est în relație cu cele occidentale, puse în evidenţă prin tehnicile de multiplicare a imaginii și va adresa câteva întrebări esenţiale:
• Care sunt (dacă există) diferenţele conceptuale şi estetice, dar şi asemănările dintre aceste zone reflectate de paradigma EST-VEST?
• Reflectă gravura contemporană trecutul ei socio-politic, iar occidentalizarea Europei de Est contribuie la definirea unei identităţi culturale noi, după căderea regimului comunist?
• Influenţează complexul societăţii ex-comuniste relaţia dintre artiştii din Est şi cei din Vest?
• Este gravura în Europa de Est încă legată de răspândirea informaţiilor în favoarea unui sistem politic sau împotriva lui?
• Este funcţia utilitară, prin tehnică, având în vedere mesajul subversiv, responsabilă pentru scoaterea gravurii din ”mainstream”?
• Văzută doar în limitele tehnicii, este gravura mai puţin importantă decât celelalte forme ale artei contemporane?


SUSȚINĂTORII IEEB5

Sponsor Principal: OMV

Sponsori: Crama Oprișor, KFC

Parteneri: Institutul Balassi – Centrul Cultural al Republicii Ungare București, Institutul Polonez București, Forumul Cultural Austriac, Atelier 030202, Victoria Art Center, E&H Ochsenfeld Scholarship and Residency Award, Square Media, Epson, Mons Medius Investments

Hotelul Oficial: K+K Hotels

Mașina oficială: BMW

Parteneri media: Modernism, Șapte Seri, RFI, G&E Print and Art Edition Magazine, Observator Cultural, ArtClue, Radio România Cultural, Agenția de Carte, Cultura, Arta, ArtBank.ro


-----------------------------------------------------------------------------


Experimental Project Association in partnership with the “Brancovan Palaces” Cultural Center Mogoșoaia presents the 5th edition of the International Experimental Engraving Biennial (IEEB).

The IEEB5 events will take place at the “Brancovan Palaces” Mogoșoaia, Victoria Art Center and Atelier 030202 in Bucharest between 8th December 2012 and 28th of February 2013.

-----------------------------------------------------------------------------

Pavilions
Opening:
Wednesday,12.12.2012, 6 P.M.
Victoria Art Center (Calea Victoriei 12C, Bucharest)

Curator: Olivia Niţiş [ROM]

Artists: Sigrid Langrehr [AUT] / Eva Möseneder [AUT] / Maruša Sagadin [AUT] / Janine Pölzl [AUT] / Ilse Haider [AUT]/ Izabela Gustowska [POL] / Jarema Drogowski [POL] / Bianka Dobó [HUN] / Pál Csaba [HUN]

This edition of IEEB will focus on sociopolitical issues in Central and Eastern Europe in relation to the Western ones, highlighted by image multiplication techniques and will address several key questions:
• What are (if any) the conceptual and aesthetic differences and similarities between
these areas reflected through the East-West paradigm?
• Does contemporary printmaking reflect its sociopolitical past and does the westernization of Eastern Europe after the fall of the communist regime contribute to the definition of a new cultural identity?
• Does the complex of being a former communist society influence the relationship between Eastern and Western artists?
• How is printmaking in Eastern Europe still linked to its useful function of multiplying and spreading information in favor of a political system or against it?
• Is the utilitarian function through technique, even considering its subversive message, responsible for cutting off printmaking from the “mainstream”?
• Seen merely as a technique why is printmaking less important than the other techniques of contemporary art, which are in fact not regarded as such?


IEEB5 SUPPORTERS

Main Sponsor: OMV

Sponsors: Crama Oprișor, KFC

Partners: Balassi Institute – Hungarian Cultural Center Bucharest, Polish Institute Bucharest, Austrian Cultural Forum, Atelier 030202, Victoria Art Center, E&H Ochsenfeld Scholarship and Residency Award, Square Media, Epson, Mons Medius Investments

Official Hotel: K+K Hotels

Official Car: BMW

Media Partners: Modernism, Șapte Seri, RFI, G&E Print and Art Edition magazine, Observator Cultural, Art Clue, Radio România Cultural, Agenția de Carte, Cultura, Arta, ArtBank.ro

0 comments: