Tuesday, December 4, 2012

IEEB 5


IEEB5
COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Experimental Project în parteneriat cu Centrul Cultural “Palatele Brâncoveneşti” Mogoşoaia anunţă deschiderea celei de-a 5-a ediţii a Bienalei Internaţionale de Gravură Experimentală (IEEB).

Evenimentele din cadrul IEEB5 vor fi prezentate la Palatul Mogoşoaia, la Victoria Art Center şi Atelier 030202 din Bucureşti în perioada 8 decembrie 2012 – 28 februarie 2013, după cum urmează:

Expoziţia principală
Vernisaj:
Sâmbătă, 08.12.2012, orele 17.00
Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneşti” (Valea Parcului, nr. 1, Mogoşoaia)

Curator: Richard Noyce [GBR]

Artişti: Ana Soler [ESP] / Annu Vertanen [FIN] / Ardan Özmenoġlu [TUR] / Barbara Putnam [USA] / Curtis Readel [USA] / Eglė Kuckaitė [LIT] / Igor Benca [SLO] / Iwona Abrams [GBR] / Ksawery Kaliski [POL] / Marcus Rees Roberts [GBR] / Moises Yagües [ESP] / Monika Wanyura-Kurosad [POL] / Robert Baramov [BUL] / Valeriu Şchiau [ROM] / Xenophon Sachinis [GRE].

Gravură experimentală românească
Vernisaj:
Sâmbătă, 08.12.2012, orele 17.00
Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneşti” (Valea Parcului, nr. 1, Mogoşoaia)

Curator: Adrian Guţă [ROM]

Artişti: Christian Paraschiv [ROM] / Ion Grigorescu [ROM] / Vlad Nancă [ROM]
---------------------------------------------------------

Pavilioane
Vernisaj:
Miercuri,12.12.2012, orele 18.00
Victoria Art Center (Calea Victoriei 12C, Bucureşti)

Curatoare: Olivia Niţiş [ROM]

Artişti: Sigrid Langrehr [AUT] / Eva Möseneder [AUT] / Maruša Sagadin [AUT] / Janine Pölzl [AUT] / Ilse Haider [AUT] / Izabela Gustowska [POL] / Jarema Drogowski [POL] / Bianka Dobó [HUN] / Pál Csaba [HUN]
---------------------------------------------------------

Atelier de print experimental - Limita tehnicii
Vernisaj:
Miercuri, 16.01.2013, orele 18.00
Atelier 030202 (Sfânta Vineri nr. 11, Bucureşti)

Curatori: Cosmina Chituc [ROM] & Alexandru Branişte [ROM]

Artişti: Nicu Ilfoveanu [ROM] / Jan Eugen [ROM]

Această ediţie a IEEB, se va concentra asupra aspectelor socio-politice ale Europei Centrale şi de Est în relație cu cele occidentale, puse în evidenţă prin tehnicile de multiplicare a imaginii și va adresa câteva întrebări esenţiale:
• Care sunt (dacă există) diferenţele conceptuale şi estetice, dar şi asemănările dintre aceste zone reflectate de paradigma EST-VEST?
• Reflectă gravura contemporană trecutul ei socio-politic, iar occidentalizarea Europei de Est contribuie la definirea unei identităţi culturale noi, după căderea regimului comunist?
• Influenţează complexul societăţii ex-comuniste relaţia dintre artiştii din Est şi cei din Vest?
• Este gravura în Europa de Est încă legată de răspândirea informaţiilor în favoarea unui sistem politic sau împotriva lui?
• Este funcţia utilitară, prin tehnică, având în vedere mesajul subversiv, responsabilă pentru scoaterea gravurii din ”mainstream”?
• Văzută doar în limitele tehnicii, este gravura mai puţin importantă decât celelalte forme ale artei contemporane?


SUSȚINĂTORII IEEB5
Sponsor Principal: OMV
Sponsori: Crama Oprișor, KFC
Parteneri: Institutul Balassi – Centrul Cultural al Republicii Ungare București, Institutul Polonez București, Forumul Cultural Austriac, Atelier 030202, Victoria Art Center, E&H Ochsenfeld Scholarship and Residency Award, Square Media, Epson, Mons Medius Investments
Hotelul Oficial: K+K Hotels
Mașina oficială: BMW
Parteneri media: Modernism, Șapte Seri, RFI, G&E Print and Art Edition Magazine, Observator Cultural, Art Clue, Radio România Cultural, Agenția de Carte, Cultura, Arta, ArtBank.ro


PRESS RELEASE

Experimental Project Association in partnership with the “Brancovan Palaces” Cultural Center Mogoșoaia announces the opening of the 5th edition of the International Experimental Engraving Biennial (IEEB).

The IEEB5 events will take place at the “Brancovan Palaces” Mogoșoaia, Victoria Art Center and Atelier 030202 in Bucharest between 8th December 2012 and 28th of February 2013 as follows:

The Main Exhibition
Opening:
Saturday, 08.12.2012, 5 P.M.
The “Brancovan Palaces” Cultural Center Mogoșoaia (Valea Parcului, nr. 1, Mogoşoaia)

Curator: Richard Noyce [GBR]

Artists: Ana Soler [ESP] / Annu Vertanen [FIN] / Ardan Özmenoġlu [TUR] / Barbara Putnam [USA] / Curtis Readel [USA] / Eglė Kuckaitė [LIT] / Igor Benca [SLO] / Iwona Abrams [GBR] / Ksawery Kaliski [POL] / Marcus Rees Roberts [GBR] / Moises Yagües [ESP] / Monika Wanyura-Kurosad [POL] / Robert Baramov [BUL] / Valeriu Şchiau [ROM] / Xenophon Sachinis [GRE].


Romanian Experimental Printmaking
Opening:
Saturday, 08.12.2012, 5 P.M.
The “Brancovan Palaces” Cultural Center Mogoșoaia (Valea Parcului, nr. 1, Mogoşoaia)

Curator: Adrian Guţă [ROM]

Artists: Christian Paraschiv [ROM] / Ion Grigorescu [ROM] / Vlad Nancă [ROM]
---------------------------------------------------------

Pavilions
Opening:
Wednesday,12.12.2012, 6 P.M.
Victoria Art Center (Calea Victoriei 12C, Bucharest)

Curator: Olivia Niţiş [ROM]

Artists: Sigrid Langrehr [AUT] / Eva Möseneder [AUT] / Maruša Sagadin [AUT] / Janine Pölzl [AUT] / Ilse Haider [AUT]/ Izabela Gustowska [POL] / Jarema Drogowski [POL] / Bianka Dobó [HUN] / Pál Csaba [HUN]
---------------------------------------------------------

Experimental Print Studio - The Limit of Technique
Opening:
Wednesday, 16.01.2013, 6 P.M.
Atelier 030202 (Sfânta Vineri nr. 11, Bucharest)

Curators: Cosmina Chituc [ROM] & Alexandru Branişte [ROM]

Artists: Nicu Ilfoveanu [ROM] / Jan Eugen [ROM]

This edition of IEEB will focus on sociopolitical issues in Central and Eastern Europe in relation to the Western ones, highlighted by image multiplication techniques and will address several key questions:
• What are (if any) the conceptual and aesthetic differences and similarities between
these areas reflected through the East-West paradigm?
• Does contemporary printmaking reflect its sociopolitical past and does the westernization of Eastern Europe after the fall of the communist regime contribute to the definition of a new cultural identity?
• Does the complex of being a former communist society influence the relationship between Eastern and Western artists?
• How is printmaking in Eastern Europe still linked to its useful function of multiplying and spreading information in favor of a political system or against it?
• Is the utilitarian function through technique, even considering its subversive message, responsible for cutting off printmaking from the “mainstream”?
• Seen merely as a technique why is printmaking less important than the other techniques of contemporary art, which are in fact not regarded as such?

IEEB5 SUPPORTERS
Main Sponsor: OMV
Sponsors: Crama Oprișor, KFC
Partners: Balassi Institute – Hungarian Cultural Center Bucharest, Polish Institute Bucharest, Austrian Cultural Forum, Atelier 030202, Victoria Art Center, E&H Ochsenfeld Scholarship and Residency Award, Square Media, Epson, Mons Medius Investments
Official Hotel: K+K Hotels
Official Car: BMW
Media Partners: Modernism, Șapte Seri, RFI, G&E Print and Art Edition magazine, Observator Cultural, Art Clue, Radio România Cultural, Agenția de Carte, Cultura, Arta, ArtBank.ro

0 comments: